Search Suggest

શિક્ષક ભરતી
શિક્ષક ભરતી

ગુજરાત સરકારે પ્રાથમિક સ્કૂલમાં 3300 ભરતી બહાર પાડવા મા આવસે.

ગુજરાત સરકારે પ્રાથમિક સ્કૂલમાં 3300 ભરતી બહાર પાડી : ગુજરાત સરકારે સૌથી મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યની પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં શિક્ષકોની અછત પૂર્ણ કરવા…