Search Suggest

International Yoga Day |
International Yoga Day |

21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસ 2023 | International Yoga Day | આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2023

International Yoga Day 2023 દર વર્ષે 21 જૂનને ‘આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જોકે, એ જાણવું પણ રસપ્રદ છે કે યોગ દિવસની ઉજવણી કોણે, …