Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Showing posts with label News. Show all posts
Showing posts with label News. Show all posts

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2024 | બેંક રજા લિસ્ટ 2024

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2024 | બેંક રજા લિસ્ટ 2024 ગુજરાત … Read more ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2024 | બેંક રજા લિસ્ટ 2024

ગુજરાત ચૂંટણી પંચે નગરપાલિકાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરી છે

ગુજરાત ચૂંટણી પંચે મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર : રાજ્ય ચૂંટણી પંચે રાજ્ય… Read more ગુજરાત ચૂંટણી પંચે નગરપાલિકાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરી છે

Jantri Rate 2023 શું છે જંત્રી, જાણો કેવી રીતે નક્કી થાય છે જંત્રીના ભાવ

Jantri Rate 2023 : નવા જંત્રી દર 2023 : જંત્રી એટલે શું ? ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ… Read more Jantri Rate 2023 શું છે જંત્રી, જાણો કેવી રીતે નક્કી થાય છે જંત્રીના ભાવ

બિપોરજોય વાવાઝોડું : જાણો વાવાઝોડુ આવે તો શું કરવું ?

બિપોરજોય વાવાઝોડું : જાણો વાવાઝોડુ આવે તો શું કરવું ? શું ન કરવુ? : ગુજરાત પર … Read more બિપોરજોય વાવાઝોડું : જાણો વાવાઝોડુ આવે તો શું કરવું ?